สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 พร้อมกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้ที่กลุ่มนิติการ
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 686 ครั้ง)